Welkom op de website Dysthym.com.

 Op deze website kun je lezen wat dysthymie is, wat (mogelijke) oorzaken van dysthymie zijn en welke impact dysthymie in het dagelijks leven kan hebben.

Deze site is gemaakt door een ervaringsdeskundige en in de eerste plaats bedoeld voor mensen die (denken) te maken (te) hebben met dysthymie.

Ofwel omdat ze zelf deze aandoening hebben, ofwel omdat ze met iemand in hun nabije omgeving te maken hebben die deze aandoening heeft.

Meest belangrijke doel van de website is het bieden van (h)erkenning en mogelijke aanknopingspunten om te (over) leven met deze aandoening.

 

Welcome to the website Dysthym.com

On this site you can read what dysthymia means, what the possible causes are and which impact dysthymia can have on daily life.

This site has been made by a ‘patient expert’ and is meant for people who (might think) they’re coping with dysthymia.    

Either because they’re suffering from this condition themselves or because they have someone close to them suffering from this condition.

The main aim of this website is to offer recognition and guidelines to live with and survive this condition.